Energi og miljø

I Synnøva-tunet skal vi bygge etter Aktivhus-standard, et bygningskonsept basert på en helhetlig og bærekraftig tenkning som skal sikre et godt inneklima og energieffektive løsninger, samt bidra til miljøvennlige bomiljøer.

Alle leiligheter blir koblet til et sentralvarmeanlegg i området. Varmen kommer delvis fra solfangere (montert på hustype A). Det resterende varmebehovet kommer fra biovarmesentral med flis- eller pelletsfyring.

Alle leilighetene i Synnøva-tunet oppfyller selvfølgelig de nyeste energikravene (TEK10). Naturlig ventilasjon begrenser varmebehovet i perioder at leiligheten ikke er i bruk. Nattsenking styres fra hver enkelt romtermostat, men den kan også styres fra vårt administrasjonsbygg, slik at du kan komme til en oppvarmet leilighet.

Aktivhus tar utgangspunkt i robuste miljøløsninger og brukervennlighet. Godt inneklima sikres gjennom bruk av sunne og miljøvennlige byggematerialer, bruk av hygroskopiske (såkaltpustende) materialer, og naturlig ventilasjon. Gjennomført bruk av naturmaterialer som trefiberisolasjon og heltrematerialer sikrer at bygningene blir klimanøytrale.

Aktivhus har energiløsninger basert på solenergi og bioenergi som dekker bygningens samlede energibehov og er dermed i praksis et "0-energihus". Gode miljøvalg, fokus på godt inneklima og de fremste energiløsningene, tilbyr Aktivhus boligløsninger med godemiljøkvaliteter.

Aktivhus er et tilsvar til Passivhuskonseptet som idag fremmes i alle kanaler, men som har et ensidig fokus på energieffektivitet. Godt inneklima, helhetlige miljøhensyn og reduksjon av klimagassutslipp er ikke nødvendigvis ivaretatt i Passivhuset. Aktivhus representerer neste skritt mot bærekraftige byggemetoder.

Leilighetene kan leveres i to varianter: Miljø og MiljøPLUSS. Velger en varianten MiljøPLUSS inngår følgende:

  • Hvitevarer med laveste energiklasse
  • Takvinduer med automatisk styring for lufting, solskjerming og temperaturregulering