Bygg B1

Bygg B1 har 4 leilegheiter. Bygget har møneretning nord–sør. Alle leilegheiter har balkong mot vest. Leilegheiter nr 5 har entre/inngang på nordsida, leilighet 6 har entre på sørsida og leilighetene 7 og 8 har entre på austsida. Bygg B1 har fri utsikt mot vest/ingen bygg framfor.

b1

voss 1 etasje B1 201 202

voss 2 etasje B1 203 204

voss 2 etasje loft B1 203 204